Kan men minder luchtdicht bouwen om geen ventilatiesysteem te moeten voorzien?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. De ventilatie die tot stand komt via luchtlekken in de gebouwschil is ongecontroleerd. Ze kan dus ontoereikend of net te sterk zijn. Het principe dat gerespecteerd moet worden bij de constructie van een gebouw bestaat er met andere woorden in om enerzijds een gebouwschil te realiseren die goed thermisch geïsoleerd en luchtdicht is en anderzijds een gezond binnenklimaat te verzekeren door correct gedimensioneerde en regelmatig onderhouden ventilatievoorzieningen te installeren.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

 • TV 255: Luchtdichtheid van gebouwen.

  Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes waaraan men moet denken om te kunnen komen tot gebouwen met goede luchtdichtheidsprestaties.

  Bekijk § 1.4.4.
 • TV 258: Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203).

  De TV 258 is een leidraad voor de uitvoering en het ontwerp van basisventilatiesystemen voor woongebouwen. Er werd eveneens een rekentool ontwikkeld.

  Bekijk § 2.2.2.
 • Buildwise-Dossiers 2017/02.13: Dampopen wanden: een alternatief voor ventilatie?

  Bepaalde wandopbouwen worden als 'ademend' of dampopen voorgesteld. Maar hoeveel vocht kunnen zij afvoeren in vergelijking met de vochtoverdracht door ventilatie of door luchtdichtheidsgebreken?

 • Buildwise-Dossiers 2012/01.01: Luchtdichtheid van gebouwen : een grote uitdaging voor alle bouwberoepen.

  Is luchtdichtheid een louter reglementaire kwestie? Dit artikel tracht niet alleen een antwoord aan te reiken op deze vraag, maar gaat ook in op een aantal andere punten, zoals thermische isolatie, ventilatie, de EPB-regelgeving en de prestaties.