Is het gebruik van een koperen standleiding voor regenwaterafvoer aangewezen voor de ventilatie van rioleringen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. De koperen leiding kan in dat geval immers beginnen te corroderen als gevolg van een eventueel contact met gassen die ammoniak- en/of zwavelverbindingen bevatten.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2008/04.16: Corrosie van koperen regenwaterafvoerleidingen.

    Dit Dossier beschrijft het corrosieverschijnsel dat optreedt bij koperen regenwaterafvoerleidingen en de mogelijke preventieve oplossingen voor het probleem.