Naar hoofdinhoud

Is het gebruik van een koperen standleiding voor regenwaterafvoer aangewezen voor de ventilatie van rioleringen?

Vakgebied

Terug naar faq

Neen. De koperen leiding kan in dat geval immers beginnen te corroderen als gevolg van een eventueel contact met gassen die ammoniak- en/of zwavelverbindingen bevatten.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2008/04.16: Corrosie van koperen regenwaterafvoerleidingen.

    Dit Dossier beschrijft het corrosieverschijnsel dat optreedt bij koperen regenwaterafvoerleidingen en de mogelijke preventieve oplossingen voor het probleem.