Kunnen OSB-platen in houtskeletconstructies dienst doen als luchtscherm?

Vakgebied

Terug naar : faq

In principe niet. Indien de plaatfabrikant geen informatie verschaft met betrekking tot de luchtdichtheidsprestaties van zijn product en indien het gebouw moet beantwoorden aan strenge eisen op het vlak van energiezuinigheid, is het wenselijk om een bijkomend luchtdichtheidsmembraan te voorzien. Uit laboratoriumproeven is immers gebleken dat bepaalde types OSB-platen die onderworpen worden aan een drukverschil van 50 Pa een aanzienlijke hoeveelheid lucht doorlaten en dit, ondanks het feit dat de voegen tussen de platen luchtdicht afgewerkt zijn.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 255: Luchtdichtheid van gebouwen.

    Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes waaraan men moet denken om te kunnen komen tot gebouwen met goede luchtdichtheidsprestaties.

    Bekijk ยง 5.1.3.
  • Buildwise-Dossiers 2012/01.05: Houtskeletbouw en luchtdichtheid.

    In dit artikel nemen we de luchtdichtheid van de buitenwanden uit houtskeletbouw onder de loep. Hierbij dient de nodige aandacht besteed te worden aan de houten beplating, de luchtdichte afwerking van de eventuele voegen en perforaties en de correcte aansluiting met de andere gebouwelementen.