Kan een synthetische mof tussen een messingonderdeel en een leiding uit gegalvaniseerd staal galvanische corrosie in de leiding voorkomen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. 

Voor sanitaire toepassingen vormt de plaatsing van een synthetisch tussenstuk tussen het messingonderdeel en de leiding uit gegalvaniseerd staal geen toereikende bescherming. 

De koperionen kunnen immers met het water meegevoerd worden en zich vervolgens op de stroomafwaarts gelegen buiswanden afzetten. 

Het al dan niet optreden van corrosie wordt bepaald door de volgende invloedsfactoren: 

  • de werkingsomstandigheden van de installatie en de beginvoorwaarden: water dat niet frequent ververst wordt, werkt corrosie in de hand, omdat de vorming van de beschermlaag aan de binnenkant van de leiding hierdoor verhinderd wordt 
  • het aantal onderdelen uit messing 
  • de aard van het messing (al dan niet bestand tegen ontzinking). 

Gerelateerde onderwerpen

Meer info