Mag de isolatie op een omkeerdak in meerdere lagen geplaatst worden?

Vakgebied

Terug naar : faq

Bij een omkeerdak is het in de regel niet toegelaten om het isolatiemateriaal meerlaags te plaatsen. 

De omkeerdakisolatie moet immers steeds dampopen afgewerkt worden. Doet men dit niet, dan zou het onverdampte water dat ingesloten zit tussen de lagen – gelet op het dampdichte karakter ervan –, op termijn kunnen leiden tot de overmatige bevochtiging van de onderliggende isolatieplaten. 

Wanneer het beoogde isolatieniveau niet behaald kan worden met één enkele laag XPS-isolatie, dan zou men ervoor kunnen opteren om deze laatste te combineren met een warme dakopbouw (d.i. een zogenoemd duodak). 

Sedert enkele jaren laten sommige fabrikanten in hun gebruiksgeschiktheidsattesten toe om een (niet-geweven ondoorlaatbaar) regenscherm aan te brengen tussen de isolatie en de ballastlaag. Bij dit systeem is het mogelijk om de hoeveelheid water tussen en onder de isolatieplaten sterk te reduceren, waardoor een meerlaagse plaatsing wel tot de mogelijkheden behoort. 

Meer informatie