Mag de thermische-isolatielaag in een hellend dak zonder onderdak onmiddellijk onder de dakbedekking aangebracht worden?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. Het is sterk aanbevolen om een onderdak aan te brengen in een bestaande dakopbouw die geïsoleerd moet worden. Een onderdak vervult immers meerdere functies, in het bijzonder de regendichtheid (in het geval van losgekomen dakpannen, uitzonderlijke weersomstandigheden of fijne stuifsneeuw) en de winddichtheid van de dakopbouw (om ervoor te zorgen dat er geen externe-luchtcirculatie kan optreden binnenin en rondom de isolatie).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

 • Buildwise-Dossiers 2009/03.06: Thermische isolatie van hellende daken bij renovatie.

  Na een kort overzicht van de functies van het onderdak beschrijft dit artikel hoe men dient over te gaan tot de plaatsing van een ersatz-onderdak en gaat het dieper in op de beperkingen van dergelijke onderdaken.

 • TV 240: Pannendaken (vervangt TV 175, 186 en 202, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) (de prijs geldt voor de TV 240 + 1 addendum naar keuze : 240-1 OF 240-2).

  De TV 240 en de twee bijlagen, betonpannen en pannen uit gebakken aarde, vormen een handig overzicht voor de bouwprofessionelen die pannendaken plaatsen.

  Bekijk § 2.2.1.
 • TV 251: Thermische isolatie van hellende daken.

  Na de basisprincipes voor de thermische isolatie van hellende daken beschrijft dit document de uitvoering en het ontwerp van de dakisolatiesystemen.

  Bekijk § 6.2.1.