Mag een beluchtingsklep in een installatie voor afvalwaterafvoer een primaire verluchtingsleiding die op het dak uitmondt, vervangen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Een beluchtingsklep mag dienst doen als primaire verluchting voor zover dit toestel correct gedimensioneerd wordt en op een verluchte en voor onderhoud toegankelijke plaats aangebracht wordt. Het is echter aangeraden om het gebruik van beluchtingskleppen te beperken tot gevallen waar het aanbrengen van verluchtingsleidingen niet zonder meer mogelijk is (bv. bij renovatiewerken).

Het is bovendien noodzakelijk om elk gebouw te voorzien van minstens één verluchtingsleiding die rechtstreeks in contact staat met de buitenlucht (beluchtingskleppen kunnen onderdruk in de afvoerinstallatie voorkomen maar wel geen overdruk).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 265: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200) (vervangt de TV 200).

    Deze TV is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen.

    Bekijk § 4.4.1.3, § 4.4.5 en § 5.9.
  • Buildwise-Digest 16: Afvalwater afvoeren.

    Deze Buildwise-Digest gaat over het ontwerp en de dimensionering van een afvalwaterafvoerinstallatie - zowel in het gebouw als erbuiten - tot aan de aansluiting met de openbare riolering.