Mag een dampscherm in een hellend dak door twee thermische-isolatielagen ingesloten worden?

Vakgebied

Terug naar hellende daken

De dampdichte lagen moeten zich in principe langs de warme zijde van de isolatie bevinden. Onder bepaalde voorwaarden mag men echter wel van deze regel afwijken. Wanneer een dampscherm bijvoorbeeld ingesloten wordt door een in de dikte van de kepers aangebrachte isolatielaag en een onder deze kepers bevestigde isolatielaag, moet de thermische weerstand van de bovenste laag minstens 1,5 keer hoger zijn dan deze van de onderste.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 12: Condensatie in thermisch geïsoleerde hellende daken.

    Dit artikel gaat over de oorsprong van condensatie die zich kan voordoen aan de binnenzijde van het onderdak en stelt oplossingen voor om dit soort verschijnselen te vermijden of op te lossen.

  • TV 251: Thermische isolatie van hellende daken.

    Na de basisprincipes voor de thermische isolatie van hellende daken beschrijft dit document de uitvoering en het ontwerp van de dakisolatiesystemen.

    Bekijk § 4.3.2.2.