Mag een muur uit metselwerk beschouwd worden als luchtdicht?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. Wanneer een muur uit metselwerk (betonblokken, baksteen, kalkzandsteenblokken, cellenbeton …) dienst moet doen als luchtdichte barrière, moet men er een binnenbepleistering op aanbrengen. Bij gebrek aan een dergelijke bepleistering zijn (meer of minder grote) luchtlekken doorheen de blokken en/of ter hoogte van de voegen onvermijdelijk. Men dient eveneens bijzondere zorg te besteden aan de uitvoering van de aansluitingen tussen de bepleistering en de andere elementen die bijdragen tot de luchtdichtheid van het gebouw (schrijnwerk, dampscherm ...).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 255: Luchtdichtheid van gebouwen.

    Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes waaraan men moet denken om te kunnen komen tot gebouwen met goede luchtdichtheidsprestaties.

    Bekijk § 5.1.1.
  • Buildwise-Dossiers 2012/01.04: Luchtdicht bouwen : aandachtspunten in de ruwbouwfase.

    Luchtdichtheid speelt een belangrijke rol in elke fase van het bouwproces, zo ook tijdens de ruwbouw. In dit Dossier wordt de luchtdichtheid van de lopende wand- en vloerdelen besproken.