Mag een op een isolatie aangebrachte buitenbepleistering doorlopen tot tegen het maaiveld of tot op het niveau van de buitenverharding?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. In principe moet de aanzet van de buitenbepleistering zich op een startprofiel bevinden dat minstens 30 cm boven het niveau van het maaiveld of de buitenverharding aangebracht is.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 257: Bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS) (vervangt gedeeltelijk de TV 209).

    De TV 257 vormt een leidraad voor de goede uitvoering van bepleisteringen op buitenisolatie. Download het document om alles te weten te komen over ETICS.

    Bekijk ยง 5.1.