Mag een parket op een ondergrond geplaatst worden die voorzien is van een vloerverwarmingssysteem?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Een parket kan gecombineerd worden met een vloerverwarmingssysteem, op voorwaarde dat bepaalde principes nageleefd worden. Zo moet het vochtgehalte van de ondergrond onder een bepaalde grenswaarde blijven, moet er een protocol voor de inwerkingstelling van het verwarmingssysteem nageleefd worden, moet er een geschikte lijm gebruikt worden en moet er geopteerd worden voor een stabiele houtsoort.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

 • Buildwise-Dossiers 2013/02.07: Keuze van de geschikte parketlijm.

  We geven in dit Dossier duidelijke technische informatie over de compatibiliteit tussen de mogelijke lijmfamilies en de verschillende houten vloerbedekkingen en ondergronden.

 • Buildwise-Dossiers 2014/03.08: Zijn parket en vloerverwarming verenigbaar ?

  Dit artikel bevat een aantal aanbevelingen om te vermijden dat houten vloerbedekkingen in aanwezigheid van een vloerverwarming zouden gaan bewegen, vervormen en scheuren.

 • TV 272: Houten vloerbedekkingen: plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren. Deel 2: uitvoering (vervangt de TV 218).

  Deze TV beschrijft de uitvoering van houten vloerbedekkingen en de afwerkingsbehandelingen.

  Bekijk ยง 4.1.