Mag een spouwmuur altijd nageïsoleerd worden?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan de na-isolatie van spouwmuren, waarbij de luchtspouw opgevuld wordt met een isolerend materiaal (bv. een toereikende breedte van de luchtspouw). Soms zijn er bijkomende maatregelen nodig (vóór of na de na-isolatie), afhankelijk van de blootstelling aan regen en de eigenschappen van het metselwerk.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 246: Na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw.

    Na-isolatie door opvulling van de spouwmuur is een veelgebruikte techniek. Dit document geeft de nodige aanbevelingen voor een correcte uitvoering.

    Bekijk § 2.2.