Mag er een luchtspouw voorzien worden tussen het onderdak en de thermische isolatie van een hellend dak?

Vakgebied

Terug naar : faq

In principe niet. Om convectiestroming in en rond de thermische isolatie van het hellend dak te vermijden, is dit niet aangewezen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

 • Infofiches 24: Ventilatie van hellende daken.

  Dit artikel wil een antwoord formuleren op de vraag die vaak gesteld wordt door de verschillende actoren die betrokken zijn bij de isolatiewerkzaamheden omtrent de noodzaak om een geventileerde luchtspouw te voorzien tussen de isolatie en het onderdak.

 • TV 240: Pannendaken (vervangt TV 175, 186 en 202, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) (de prijs geldt voor de TV 240 + 1 addendum naar keuze : 240-1 OF 240-2).

  De TV 240 en de twee bijlagen, betonpannen en pannen uit gebakken aarde, vormen een handig overzicht voor de bouwprofessionelen die pannendaken plaatsen.

  Bekijk § 2.5.1.
 • TV 251: Thermische isolatie van hellende daken.

  Na de basisprincipes voor de thermische isolatie van hellende daken beschrijft dit document de uitvoering en het ontwerp van de dakisolatiesystemen.

  Bekijk § 4.3.1.2.