Mag het uitzicht van pleisterwerken met een halogeenlamp beoordeeld worden?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. De beoordeling van het uitzicht van pleisterwerken moet plaatsvinden vóór de aanbrenging van de eventuele afwerkingen, onder natuurlijke belichting, met het blote oog en vanop een afstand van 2 meter. Een beoordeling bij scherend licht, bij tegenlicht of met behulp van een halogeenlamp is dan ook uit den boze.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 199: Binnenbepleisteringen. Deel 1.

    Deze publicatie beschrijft de huidige praktijk inzake binnenbepleisteringen voor wanden en plafonds, behandelt de verschillende pleisterwerktypes, de eisen met betrekking tot de te bepleisteren ondergrond, de uitvoeringsvoorwaarden en de oplevering van de bepleistering.

    Bekijk § 4.2.
  • Buildwise-Dossiers 2015/02.23: Toleranties in de bouw: controle-instrumenten en -methodologie (vervangt Katern 2010/01.03 en Infofiche 43.03).

    De instrumenten en methoden die gebruikt worden bij de controle van de dimensionale toleranties en het uitzicht van bouwwerken, moeten duidelijk gedefinieerd worden.

    Bekijk § 3.