Mag het water van een drinkwaterinstallatie die uit koperen buizen bestaat volledig verzacht worden?

Vakgebied

Terug naar sanitair en gas

In principe wel. Het drinkwater dat verdeeld wordt door koperen leidingen kan normaal gesproken probleemloos verzacht worden. Bepaalde fabrikanten eisen echter wel een zekere resthardheid.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 245: Aanbevelingen voor het gebruik van koperen buizen voor de distributie van sanitair koud en warm water (vervangt de TV 154).

    Deze TV formuleert concrete aanbevelingen voor een correct uitgevoerde installatie voor de distributie van water bestemd voor menselijke consumptie.

    Bekijk ยง 3.2.