Mag men beton storten tijdens de winterperiode?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Aangezien de verharding van beton vertraagd of zelfs verhinderd wordt bij koude temperaturen (meer bepaald wanneer het kouder is dan 5 °C op het moment van het betonstorten of gedurende de 72 eerstvolgende uren), moet men in deze omstandigheden beschermingsmaatregelen treffen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Digest 12: Beton storten tijdens de winterperiode. Vers beton beschermen tegen vorst.

    Deze Digest bespreekt het storten van beton tijdens de winterperiode en meer bepaald: de invloed van de koude op vers en jong beton, de te nemen voorzorgsmaatregelen in de winter en de sterkteontwikkeling van het beton.