Mag men bij een bestaand warm plat dak bijkomende thermische isolatie onder de dakvloer plaatsen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja, voor zover de thermische weerstand van de onder de dakvloer geplaatste isolatie lager is dan deze die zich erboven bevindt. Zo moet de thermische weerstand van de isolatielaag boven de dakvloer minstens 1,5 keer groter zijn dan deze van de laag eronder.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 26: Thermische isolatie van bestaande platte daken.

    Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende oplossingen waarmee men de thermische isolatie van een bestaand plat dak kan verbeteren.

  • Buildwise-video's 08: Platte dakopbouwen.

    In deze webinar leggen we uit waarom in de TV 215 de voorkeur gegeven wordt aan klassieke plattedakopbouwen, warme daken en omkeerdaken. Vervolgens bespreken we enkele verboden dakopbouwen en dakopbouwen die enkel toegepast kunnen worden mits het respecteren van een aantal aandachtspunten.