Mag men centraleverwarmingsinstallaties vullen met onbehandeld stadswater?

Vakgebied

Terug naar : faq

Niet altijd. Afhankelijk van het totale geïnstalleerde vermogen en de specifieke waterinhoud van de installatie moet het vulwater een welbepaalde hardheid vertonen. Hiertoe kan het nodig zijn om het water te verzachten of te demineraliseren.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2017/03.10: Afzettingen en corrosie in verwarmingsinstallaties vermijden: een noodzaak!

    De moderne centraleverwarmingsketels vereisen een zo zuiver mogelijk warmtetransportmiddel om afzettingen in de warmtewisselaar van de ketel te vermijden. Hiertoe moeten specifieke richtlijnen opgevolgd worden, waarvan de belangrijkste in dit artikel toegelicht worden.