Mag men de thermische isolatie van een plat dak volledig tussen de houten kepers plaatsen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Indien de thermische isolatie van een plat dak volledig tussen de kepers geplaatst wordt, bekomt men een zogenoemd 'compactdak'. Een dergelijke dakopbouw is enkel toelaatbaar onder zeer specifieke voorwaarden, die niet altijd even gemakkelijk bereikt en gehandhaafd kunnen worden. Een warm dak of een omkeerdak geniet dan ook de voorkeur.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2012/02.06: Compactdaken, een nieuwe trend ?

    Dit artikel behandelt 'compactdaken' (een nieuw type dakopbouw voor platte daken met houten dakvloeren), de technische aanbevelingen die van toepassing zijn op dit daktype en een onderzoeksproject van Buildwise.