Mag men een buitenterras realiseren met een natuursteen waarvoor men niet over een technische fiche beschikt?

Vakgebied

Terug naar : faq

Overeenkomstig de eisen uit de CE-markering moet een natuursteen voor gebruik in buitenbetegelingen steeds beschikken over een conformiteitsverklaring waarin zijn voornaamste technische en fysische karakteristieken (vorstbestendigheid, slijtsterkte, slipweerstand ...) vermeld staan. De proeven die toelaten om deze karakteristieken te bepalen, staan beschreven in hoofdstuk 4 van de TV 228. Dit document bevat de technische fiches van de natuursteensoorten die in ons land het vaakst gebruikt worden. Bij ontstentenis van een technische fiche of een conformiteitsverklaring is het spijtig genoeg niet mogelijk om het gedrag van een buiten geplaatste natuursteen in de tijd te voorspellen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 228: Natuursteen (interactieve en evolutieve TV, ter vervanging van TV 205).

    De TV 228 is enkel online beschikbaar en bestaat uit een databank met fiches over de meest gebruikte natuurstenen in België. Gratis te raadplegen!

    Bekijk § 4.