Mag men in een appartementsgebouw met een collectief rookgasafvoerkanaal een atmosferische stookketel zonder meer vervangen door een condensatieketel?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. Een dergelijke vervanging kan in bepaalde gevallen aanleiding geven tot een wijziging van de trek van het collectief rookgasafvoerkanaal (waardoor er rookterugslag kan ontstaan) en/of tot condensatievorming (met mogelijke schade aan de schouw en aan de aangrenzende binnenwanden).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2013/04.12: Collectieve rookgasafvoerkanalen met natuurlijke trek. Beveiliging door mechanische afzuiging.

    Geïntegreerde systemen vormen momenteel de standaard. Deze zijn opgebouwd uit condensatiedichte apparaten die aangesloten zijn op een kanaal waarvan het ontwerp en de dimensionering specifiek afgestemd werden op het aantal en het type toestellen.

  • Buildwise-Dossiers 2018/02.11: Vervanging van individuele gasketels die aangesloten zijn op een collectief rookgasafvoerkanaal.

    Dit artikel gaat over de vervanging van individuele gasketels die aangesloten zijn op een collectief rookgasafvoerkanaal.

  • Buildwise-Dossiers 2012/04.15: Vervanging van aardgastoestellen aangesloten op collectieve rookgasafvoerkanalen.

    Bij de vervanging van een verwarmingstoestel door een ketel van de huidige generatie kan men doorgaans een hoger rendement behalen. Deze vervanging kan in bepaalde gevallen echter bijkomende implicaties met zich meebrengen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van de rookgassen.