Mag men in een technische schacht naast rookgasafvoerkanalen ook andere leidingen (gas, watertoevoer en -afvoer, elektrische kabels …) plaatsen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Tussen de rookkanalen (in metaal of in kunststof; al dan niet concentrisch) en de andere leidingen moet er steeds een 'EI 30'-scheidingswand aanwezig zijn, tenzij het rookgaskanaal zelf brandwerend ('EI 30') is. Deze eis geldt dus ook voor technische schachten met concentrische rookgasafvoerkanalen voor ketels van het type C3* (gesloten ketel met een individueel concentrisch afvoerkanaal) of C4* (gesloten ketel met een gemeenschappelijk afvoerkanaal, bijvoorbeeld van het type CLV). De wanden van de technische koker zelf moeten minstens aan de eis 'EI 60' (voor lage en middelhoge gebouwen) of 'EI 120' (voor hoge gebouwen) voldoen. Bij de doorvoering van rookkanalen doorheen brandwerende wanden moeten er nog bijkomende voorzieningen in acht genomen worden (zie TV 254).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

 • TV 254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (vervangt de reeks Infofiches nr. 39).

  In deze Buildwise-publicatie komt u alles te weten over de voorschriften en plaatsing voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden.

  Bekijk § 7.3.
 • Buildwise-Dossiers 2019/01.08: Brandpreventie: rookkanalen: oorzaak van vele branden.

  Rookkanalen liggen aan de basis van zo'n 38 % van de interventies door de brandweerdiensten. Hoewel schoorsteenbranden de voornaamste oorzaak zijn van beginnende branden, kunnen ook de rookkanalen in normale werkingsomstandigheden aanleiding geven tot een brand.

  Bekijk § 2.
 • Buildwise-Dossiers 2019/04.12: Brandveiligheidseisen van rookkanalen in technische kokers.

  Dit artikel gaat over rookkanalen in technische kokers, die onderworpen zijn aan bepaalde brandveiligheidseisen.

  Bekijk § 1.4.