Mag men koperen buizen voor de verdeling van drinkwater verbinden door hardsolderen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. Het gebruik van hardsoldeerverbindingen in sanitaire installaties wordt sterk afgeraden, aangezien de hoge smelttemperaturen corrosie kunnen veroorzaken.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 245: Aanbevelingen voor het gebruik van koperen buizen voor de distributie van sanitair koud en warm water (vervangt de TV 154).

    Deze TV formuleert concrete aanbevelingen voor een correct uitgevoerde installatie voor de distributie van water bestemd voor menselijke consumptie.

    Bekijk ยง 4.2.1.2.