Mag men, na de realisatie van een schouwvoering, de verbrandingslucht via de vrije ruimte rond het nieuwe rookkanaal toevoeren?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja, voor zover:

  • dit rookkanaal aangesloten is op een gesloten toestel (van het type C9)
  • de vrije ruimte in contact staat met de buitenlucht
  • de oude schoorsteen uitsluitend gebruikt werd voor de rookafvoer van een gastoestel
  • de oude schoorsteen vooraf gereinigd werd
  • de beschikbare oppervlakte voor de verbrandingsluchttoevoer minstens 1,5 keer de doorsnede van het ingebrachte rookkanaal bedraagt
  • er in de oude schoorsteen geen enkele andere buis of kabel aanwezig is.

We willen er evenwel op wijzen dat oplossingen waarbij de verbrandingslucht via een specifiek kanaal toegevoerd wordt (concentrisch of afzonderlijk kanaal), steeds de voorkeur genieten.