Mag er aan de bovenzijde van een bestaand warm plat dak isolatie toegevoegd worden?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Wanneer er reeds een geschikt dampscherm in de bestaande warme dakopbouw aanwezig is, dan mag men aan de bovenzijde van het platte dak gelijk welke isolatiedikte toevoegen. 

Wanneer er zich in de dakopbouw geen vochtproblemen voordoen en de gebouwbestemming niet wijzigt, dan zal de toevoeging van een thermische isolatie aan de bovenzijde van het platte dak in de regel geen risico op condensatieproblemen met zich meebrengen. 

Het toevoegen van een thermische isolatie langs de onderzijde is daarentegen enkel mogelijk onder bepaalde voorwaarden (zie TV 280). 

Meer informatie