Mag er bij platte daken een PE-dampscherm geplaatst worden op een nieuwe betonnen dakvloer of een cementgebonden hellingslaag?

Vakgebied

Terug naar : faq

Nee, zelfs niet wanneer de PE-folie op zich een grote dampdichtheid (µd- of Sd-waarde) vertoont. 

Een nieuwe cementgebonden ondergrond bevat bouwvocht. Om inwendige condensatie in de dakopbouw ten gevolge van dit uitdrogende bouwvocht te vermijden, is er minimaal een dampscherm met een dampschermklasse E3 vereist. 

Hierbij moet de (µd)eq-waarde in aanmerking genomen worden. Deze waarde geeft de dampdichtheid van een materiaal weer, rekening houdend met de uitvoering ervan. 

Door de plaatsing van een PE-folie, ongeacht de µd-waarde ervan, kan men na uitvoering hoogstens een dampschermklasse E2 bereiken. Dit komt omdat het dampscherm gevoelig is voor perforaties en men de overlappen en aansluitingen van een PE-folie met andere materialen niet kan lassen. 

Meer info