Mag men zonnepanelen plaatsen op een asbesthoudend dak?

Thema

Terug naar : faq

Neen. De werken die nodig zijn voor de plaatsing van zonnepanelen op asbesthoudende daken zijn in strijd met de principes van het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006.

De plaatsing van zonnepanelen op een hellend dak vergt immers steeds een (plaatselijke) interventie op de dakbedekkingselementen en dit, ongeacht het gekozen bevestigingssysteem. Het Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest (zie afdeling IV) en de Codex over het welzijn op het werk (zie Art. VI.3-14) stellen echter dat deze bewerkingen (doorboren, afslijpen ...) strikt verboden zijn op asbesthoudende materialen.

Enkel het verwijderen en naar de stortplaats brengen van de materialen die afkomstig zijn van de sloop van het asbest zijn toegestaan.

Meer info