Met welke middelen worden investeringen gefinancierd? Is het verstandig om alles met eigen middelen te financieren?

Thema

Terug naar : faq

Elke bouwonderneming streeft naar continuïteit. Hiervoor zal ze uitgaven verrichten die de uitoefening van haar activiteiten mogelijk maken en dit, zowel op korte termijn (grondstoffen en handelsgoederen, diensten en diverse goederen, personeelskosten …) als op langere termijn (gebouwen en terreinen, installaties en machines, rollend materieel ...). De onderneming kan deze uitgaven financieren met eigen middelen of met vreemde middelen.

Indien de onderneming ervoor opteert om alles met vreemde middelen te financieren, loopt ze -naast de interestkosten- het risico op het niet (tijdig) kunnen terugbetalen van deze schulden.

Indien de onderneming er daarentegen voor kiest om alles met eigen middelen te financieren, heeft dit een rechtstreekse impact op de 'reserves' en dus op de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming.

De waarheid ligt -zoals zo vaak- in het midden.