Moet de aansluiting tussen twee warmwatervoorraadvaten in een sanitaire installatie in serie of in parallel uitgevoerd worden?

Vakgebied

Terug naar : faq

Beide aansluitingstypes zijn mogelijk.

De aansluiting in serie geniet alsmaar meer de voorkeur om het risico op legionellaontwikkeling te beperken, ook in de grootste installaties. Dit aansluitingstype beperkt immers de hoeveelheid koud water op de bodem van de vaten.

Vroeger werd er aangeraden om toestellen met hetzelfde volume in parallel aan te sluiten.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 38: Legionella : twintig risicopunten in sanitaire installaties.

    Deze Infofiche is opgebouwd uit een reeks van twintig fiches waarin de belangrijkste risicopunten worden weergeven voor legionellaontwikkeling in installaties voor sanitair warm en koud water.

    Bekijk ยง 38.8.