Moet de dakafdichter de windbelasting op een plat dak berekenen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. De bepaling van de windbelasting die aangrijpt op een plat dak behoort tot het takenpakket van de ontwerper. Deze dient de dakafdichter een plan over te maken waarop de verschillende zones en de te verwachten windkrachten aangeduid zijn. Aan de hand hiervan kan de dakafdichter, al dan niet in samenspraak met de fabrikant, de bevestigingswijze van de dakafdichting bepalen (gewicht van de ballast, lijmtype of type en aantal bevestigingen). Bij renovatieopdrachten waarbij er geen ontwerper betrokken is, kan de dakafdichter zich voor de berekening van de windbelasting zowel laten bijstaan door de fabrikant van de dakisolatie en/of de dakafdichting als door een studiebureau. Hij kan zich eveneens beroepen op de (pre)dimensioneringstabellen uit het BUtgb-Informatieblad nr. 2012/2.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 239: Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten (+ correcties van 23/07/2012).

    In deze publicatie wordt dieper ingegaan op het ontwerp en de uitvoering van platte daken die mechanisch bevestigd worden op geprofileerde staalplaten.

    Bekijk ยง 1.
  • Buildwise-Dossiers 2016/02.05: Windbelastingen op platte daken.

    Dit artikel bespreekt de windbelastingen op een plat dak.