Moet het vochtgehalte van een dekvloer steeds gemeten worden alvorens de elastische vloerbekleding (PVC, linoleum …) te plaatsen?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. Het is van fundamenteel belang dat er voorafgaande, betrouwbare vochtmetingen uitgevoerd worden omdat een te vochtige ondergrond steeds aanleiding geeft tot schade aan de vloerbekleding. Hoewel indicatieve vochtmetingen van de ondergrond uitgevoerd kunnen worden met behulp van gebruiksvriendelijke, elektrische vochtmeters, is het onontbeerlijk om nadien een of meerdere bijkomende metingen uit te voeren met behulp van een carbidefles, bijvoorbeeld op de plaats van de hoogste aflezing op de elektrische vochtmeter, in de hoeken van slecht geventileerde ruimtes of nabij een gevel die sterk aan regenweer blootgesteld is.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 241: Plaatsing van elastische vloerbekledingen (vervangt TV 165 gedeeltelijk) (+ correcties van 24 augustus 2018).

    In dit document over de plaatsing van elastische vloerbekledingen komen de verschillende vloerbekledingstypes en de voorbereiding van de ondergrond.

    Bekijk ยง 5.2.2.