Moet men de waterafvoer van balkons en terrassen aansluiten op de afval- of op de afvoerinstallatie voor regenwater?

Vakgebied

Terug naar : faq

Deze vraag zou men idealiter tijdens de ontwerpfase moeten voorleggen aan het organisme dat verantwoordelijk is voor de controle van de aansluitingen op de riolering. Bepaalde organismen hebben hieromtrent immers zeer specifieke regels opgesteld.

Over het algemeen geldt de volgende regel: de kwaliteit van het water dat op jaarbasis het meest afgevoerd wordt, bepaalt op welke afvoer er aangesloten moet worden. Zo moet een afvoerkolk die meer afvalwater afvoert dan regenwater, aangesloten worden op de afvalwaterafvoerinstallatie. In het omgekeerde geval moet er aangesloten worden op de regenwaterafvoerinstallatie en dit, stroomafwaarts van de regenput (om te vermijden dat het hierin aanwezige water vervuild zou worden).

Ter informatie willen we erop wijzen dat er in België jaarlijks tussen de 800 en de 1.200 liter regen per m² valt. Hiermee kan men de verhouding inschatten tussen de hoeveelheid regen- en afvalwater die afgevoerd zal worden door een kolk.