Moet men een regenwaterafvoerleiding thermisch isoleren indien deze zich in het beschermde volume van een gebouw bevindt?

Stap in het proces

Terug naar : faq

Het afvloeien van regen- of sneeuwwater doorheen een leiding die zich binnen het beschermde volume bevindt, kan een aanzienlijke afkoeling veroorzaken van de wand waarin de leiding zich bevindt.

Afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de binnenlucht kan dit leiden tot een risico op oppervlaktecondensatie op de leiding.

Het is dus aanbevolen om regenwater af te voeren via leidingen die zich buiten het beschermde volume bevinden. Indien dit onmogelijk is, dan dient men de leiding te isoleren op de plaatsen waar het afvloeiende condensatiewater tot schade zou kunnen leiden (bv. ter hoogte van tegen het plafond gelegen horizontale leidingen).

Door de leiding volledig te isoleren, kan men elk risico op schade voorkomen en tevens de warmteverliezen beperken.

Meer info