Moet men in een hoog gebouw een secundaire verluchting voorzien in een afvoerinstallatie voor afvalwater?

Vakgebied

Terug naar : faq

Niet per se. Als een installatie ontworpen werd volgens de voorschriften van de TV 265, kan een primaire verluchting volstaan, ongeacht de hoogte van het gebouw. In sommige gevallen (bv. kolommen met verschillende verspringingen) kan een secundaire verluchting evenwel toch noodzakelijk zijn.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 265: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200) (vervangt de TV 200).

    Deze TV is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen.

    Bekijk ยง 4.2.1, 4.2.4 en 4.2.9.