Moet men voor de plaatsing van natuursteen steeds een mortel uit wit zand en wit cement gebruiken?

Vakgebied

Terug naar : faq

Het is ten stelligste aanbevolen om gebruik te maken van een mortel uit wit cement en wit of gewassen zand voor de plaatsing van vlekgevoelige natuursteen (meestal gaat het hier om sedimentaire kalksteen, zie § 3.3.1.6 van de TV 213). De vlekvorming zal immers des te meer in het oog springen naarmate de steen lichter van kleur is. Uit veiligheidsoverwegingen raden wij echter aan om dit morteltype aan te wenden bij alle lichtgekleurde natuursteensoorten en dit, ongeacht hun aard.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 213: Binnenvloeren van natuursteen (vervangt TV 137 voor binnenvloeren in natuursteen).

    Deze TV bespreekt de soorten steen die gebruikt worden voor vloerbedekkingen, de keuze van de steen volgens zijn bestemming, de procedure voor de controle van de tegels vóór hun plaatsing en de plaatsingstechnieken, de prestaties, de bescherming en het onderhoud van de steen.

    Bekijk § 3.3.1.6.