Moet men voor een boiler een sanitair expansievat voorzien?

Vakgebied

Terug naar : faq

De plaatsing van een sanitair expansievat is niet verplicht maar kan aangewezen zijn.

In afwezigheid van een expansievat kan de uitzetting van het water -te wijten aan de verwarmingscycli- een regelmatige opening van het veiligheidsventiel tot gevolg hebben. Na verloop van tijd kan het zelfs gebeuren dat dit ventiel zich niet meer volledig sluit omwille van de kalkafzettingen. Deze situatie kan ertoe leiden dat er ter hoogte van het ventiel continu water verloren gaat. Met een correct gedimensioneerd en onderhouden expansievat zal het veiligheidsventiel zich in principe enkel bij problemen (abnormale oververhitting, defect expansievat ...) openen.

Merk op dat in sommmige gevallen een sanitair expansievat een negatieve impact kan hebben op de hygiënische kwaliteit van het water (risico op legionellaontwikkeling).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2019/06.08: Boilers: met of zonder sanitair expansievat?

    Wanneer men opteert voor een sanitairwarmwaterproductie met accumulatie, wordt er in de installatie vaak een expansievat geplaatst. Wat is het nut van dit vat en welke impact kan het hebben op de hygiënische waterkwaliteit?

  • Buildwise-video's 49: Sanitaire expansievaten.

    De sanitaire expansievaten kunnen waterverliezen vermeden worden maar er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de keuze, de dimensionering en de installatie van deze vaten. Deze video laat u op een eenvoudige manier zien welke de belangrijkste principes zijn die nageleefd moeten worden.