Moet men vrezen voor een onthechting van de isolatieplaten van een plat dak wanneer deze zich aftekenen in de dakafdichting?

Vakgebied

Terug naar : faq

Niet per se. Ten gevolge van de uitvoering en de toleranties op de ondergrond en de aangewende materialen, kunnen bepaalde hoogteverschillen en kleine voegjes tussen de thermische-isolatieplaten niet altijd vermeden worden. De mate waarin oneffenheden uit de ondergrond zich in de dakafdichting kunnen aftekenen, is voornamelijk afhankelijk van de manier waarop de isolatieplaten bevestigd worden en van de dikte van de afdichting. Het is duidelijk dat deze hoogteverschillen zich sneller zullen aftekenen in een (dunnere) kunststof afdichting bij verkleefde isolatieplaten. Het betreft veeleer een esthetisch dan een functioneel probleem.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (deze PDF-versie vervangt ook de huidige web-versie).

    De TV 244 beschrijft de algemene principes voor de aansluitingsdetails voor platte daken. In dit document komen o.a. dakgoten en bewegingsvoegen.

    Bekijk ยง 7.1.2.