Moet men vrezen voor het loskomen van de kleefband die de luchtdichtheid van een gebouw tot stand brengt met, op termijn, een vermindering van de energieprestaties van een gebouw?

Thema

Terug naar : faq

Ja, indien men opteert voor een kleefband die niet specifiek aan het betreffende toepassingsdomein aangepast is en/of indien de uitvoering ervan niet met de nodige zorg gebeurt. Uit de praktijk is echter gebleken dat men er bij gebruik van een kwalitatieve kleefband en een plaatsing op een geschikte ondergrond (bv. droog, stofvrij en niet onderhevig aan al te sterke vervormingen) op kan rekenen dat de hechtsterkte van de kleefband ongewijzigd blijft en dat men dus niet -zelfs niet op lange termijn- hoeft te vrezen voor een vermindering van de luchtdichtheidsprestaties van het gebouw.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

 • Buildwise-Dossiers 2015/03.08: Blootstelling van wanden aan de wind : invloed op de luchtdichtheid.

  Om te kunnen komen tot hoge energieprestaties, gaat er tegenwoordig alsmaar meer aandacht uit naar de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen. Er blijft echter nog vaak onduidelijkheid bestaan omtrent de duurzaamheid van de gebruikte systemen.

 • Buildwise-Dossiers 2015/04.07: Wanden bestaande uit platen op houtbasis : invloed op de luchtdichtheid en de duurzaamheid ervan.

  Dit artikel bespreekt een techniek die gebaseerd is op het gebruik van platen op houtbasis met luchtdicht afgewerkte aansluitingen.

 • TV 255: Luchtdichtheid van gebouwen.

  Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes waaraan men moet denken om te kunnen komen tot gebouwen met goede luchtdichtheidsprestaties.

  Bekijk Bijlage 5.