Moeten alle rimpels die ontstaan in een elastische vloerbekleding (linoleum of vinyl) automatisch toegeschreven worden aan lacunes in de uitvoering?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. Gelet op de onvermijdelijke vervormingen van de dekvloer kan het ontstaan van rimpels in de erop aangebrachte elastische vloerbekleding niet altijd vermeden worden. Het risico op rimpelvorming kan echter wel beperkt worden door een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals de oordeelkundige wapening en fractionering van de (niet-hechtende of zwevende) dekvloer of de herstelling van de eventuele scheuren die reeds in de dekvloer aanwezig zijn vóór de plaatsing van de elastische vloerbekleding.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Tijdschriften 2003/03: Rimpelvorming in soeple vloerbedekkingen (Uit de praktijk).

    Analyse van de oorsprong van rimpelvorming in vloerbedekkingen uit vinyl, linoleum of rubber. Oplossingen om deze opwelvingen te herstellen en enkele preventieve maatregelen om het risico op rimpelvorming te vermijden.

  • TV 241: Plaatsing van elastische vloerbekledingen (vervangt TV 165 gedeeltelijk) (+ correcties van 24 augustus 2018).

    In dit document over de plaatsing van elastische vloerbekledingen komen de verschillende vloerbekledingstypes en de voorbereiding van de ondergrond.

    Bekijk § 5.2.3.4, § 7.2.4 en Bijlage 4.