Moeten bij industriebouw de staalplaten van een plat dak beschermd worden om brandwerend te zijn, indien het dak opgebouwd is uit geprofileerde staalplaten op een metalen constructie, een dampscherm, een thermische-isolatielaag en een afdichtingsmembraan?

Vakgebied

Terug naar : faq

In principe gelden er voor niet-structurele dragende elementen (zoals staalplaten) geen brandstabiliteitseisen en moeten ze dus ook niet behandeld worden, bv. met een opzwellend verfsysteem.

We willen er nog op wijzen dat de begrippen 'brandweerstand' en 'brandstabiliteit' in de praktijk vaak door elkaar gehaald worden. Behalve in uitzonderlijke gevallen hoeft een ontoegankelijk plat dak geen brandweerstand (REI-criterium) te hebben. Alleen de structurele dakelementen (de metalen draagstructuur) moeten een brandstabiliteit (R-criterium) van een bepaalde duur (die afhankelijk is van het gebouwtype en het type bouwelement) vertonen. De brandstabiliteit van metalen draagstructuren kan onder meer berekend worden aan de hand van de norm NBN EN 1993-1-2-ANB.

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om ze te beschermen (bv. met behulp van platen of een opzwellende verf).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 238: De applicatie van opzwellende verfsystemen op stalen constructies.

    Opzwellende verfsystemen kunnen de stabiliteit van stalen constructies bij brand verlengen. In dit document komt u alles te weten over deze systemen.

    Bekijk § 8.
  • Buildwise-Dossiers 2011/04.04: Brandveiligheid van industriële gebouwen : bijlage 6 van het koninklijk besluit "Basisnormen".

    Dit artikel bespreekt de classificatie van industriële gebouwen en de brandstabiliteitseisen naargelang van het constructie-element volgens bijlage 6 van het koninklijk besluit tot vaststelling van de basisnormen inzake de preventie van brand en ontploffing en behandelt de compartimenteringswanden.