Moeten er bewegingsvoegen voorzien worden in een elastische vloerbekleding (PVC, linoleum …)?

Vakgebied

Terug naar : faq

Enkel de bewegingsvoegen die reeds in de ondergrond aanwezig zijn (vaak een niet-hechtende of zwevende dekvloer op basis van cement of anhydriet), dienen overgenomen te worden in de vloerafwerking (zie Infofiche 46). In dit geval kunnen deze voegen afgewerkt worden met de geschikte profielen (zie ยง 7.8 van de TV 241).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 46: Dekvloeren : bewegingsvoegen of niet ?

    Deze Infofiche geeft een overzicht van het aantal te voorziene bewegingsvoegen in functie van diverse soorten dekvloeren.

  • TV 241: Plaatsing van elastische vloerbekledingen (vervangt TV 165 gedeeltelijk) (+ correcties van 24 augustus 2018).

    In dit document over de plaatsing van elastische vloerbekledingen komen de verschillende vloerbekledingstypes en de voorbereiding van de ondergrond.