Is het, rekening houdend met de installatielawaai-eisen uit de norm NBN S 01-400-1, nodig om sanitaire leidingen die op een draagvloer geplaatst worden van leidingisolatie te voorzien?

Thema

Terug naar : faq

Gelet op het feit dat sanitaire leidingen die op een draagvloer geplaatst worden voor geluidshinder in de onderliggende ruimte kunnen zorgen, kan het in sommige gevallen nodig zijn om ze van leidingisolatie te voorzien. 

Het risico op geluidshinder is vooral aanwezig wanneer de draagvloer onvoldoende zwaar is. Doorgaans gaat men ervan uit dat er geen hinder zal optreden indien de oppervlaktemassa van de vloer minstens 400 kg/m² bedraagt. 

Bij houten draagvloeren of bij lichte massieve draagvloeren wordt aangeraden om de leidingen te ontkoppelen. Hiervoor zou men kunnen gebruikmaken van soepele leidingisolatie. Bij houten vloeren worden er soms ook specifieke akoestische beugels toegepast. 

De akoestische eisen zijn strenger voor slaapkamers en studeerruimtes dan voor bijvoorbeeld woonkamers, badkamers of keukens. Hiermee kan rekening gehouden worden bij het bepalen van het tracé van de afvoerleidingen.