Moeten uitstalramen opgebouwd zijn uit een isolerende beglazing (in gebouwen die verwarmd worden voor de gebruikers)?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja. De nieuwe thermische reglementeringen in de drie Gewesten van ons land leggen minimale thermische prestaties op voor dergelijke wanden, zelfs indien ze niet aangewend worden in gebouwen voor residentieel gebruik.