Mogen asbesthoudende daken ontmost worden?

Stap in het proces

Terug naar : faq

Neen.

Het wortelsysteem van plantaardige mossen vertoont een filamenteuze structuur (rhizoïden) die doordringt tot in de tussenruimten en scheuren van het materiaal teneinde te zorgen voor een doeltreffende verankering.

Het ontmossen van asbesthoudende materialen gaat dan ook gepaard met de volgende risico's:

  1. het lostrekken van de asbestvezels (die vastgehecht zijn aan het mos)
  2. een sterkere verzwakking van het materiaal en een groter risico op het vrijkomen van asbestvezels na verloop van tijd.

Het ontmossen van een asbesthoudend dak is dus in strijd met de principes van het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest en van de Codex over het welzijn op het werk (Boek VI - Titel 3).

Het ontmossen van asbesthoudende daken, zelfs wanneer dit niet onder hoge druk gebeurt, is met andere woorden te allen tijde verboden.

Gerelateerde onderwerpen

Meer info