Mogen dampkappen met een groot debiet geïnstalleerd worden in woningen met een zeer luchtdichte gebouwschil?

Vakgebied

Terug naar : faq

Vanuit energetisch oogpunt is dit niet aangewezen. Een dampkap heeft immers een luchttoevoer nodig. Als de gebouwschil relatief luchtdicht is, vereist de installatie van een dampkap met een bepaald debiet (bv. 300 m³/h of meer) mogelijk specifieke luchttoevoeropeningen. Aangezien deze openingen een negatieve invloed uitoefenen op de energieprestaties van het gebouw, kan men als alternatieve oplossing opteren voor een recirculatiedampkap (in plaats van een dampkap met een rechtstreekse buitenafvoer).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 187: Dampkappen en keukenventilatie.

    In de TV 187 komt u niet alleen alles te weten over de classificatie van dampkappen en de eisen van de gebruikers, maar ook over de technische aspecten van de installatie en de dimensionering van de afvoerleidingen.

    Bekijk § 5.4.4 en 3.1.2.
  • TV 255: Luchtdichtheid van gebouwen.

    Deze Technische Voorlichting beschrijft de principes waaraan men moet denken om te kunnen komen tot gebouwen met goede luchtdichtheidsprestaties.

    Bekijk § 4.4.5.4.