Kan het inwerken van sanitaire afvoerleidingen in een deelwand van een gemene muur leiden tot geluidshinder in de naburige woning? En is dit ook het geval indien de twee deelwanden van de gemene muur volledig van elkaar ontkoppeld zijn?

Thema

Terug naar : faq

Rekening houdend met de installatielawaai-criteria uit de norm NBN S 01-400-1, is het ten zeerste afgeraden om sanitaire afvoerleidingen in te werken in een deelwand van een gemene muur. Dit geldt evenzeer wanneer de twee deelwanden van de gemene muur volledig van elkaar ontkoppeld zijn. 

Indien de afvoerleidingen wel in de gemene muur ingewerkt worden, dan bestaat er immers een grote kans dat men in de naburige woongelegenheid geluidshinder ervaart wanneer er water door de sanitaire afvoerleidingen stroomt. 

Hoe men het lawaai van sanitaire afvoerleidingen kan beperken, wordt nader toegelicht in het Buildwise-artikel 2016/3.14. Zo strekt het tot aanbeveling om de waterafvoerleidingen steeds in een technische koker te plaatsen. 

Meer info