Mogen stijve isolatieplaten gebruikt worden om de deelwanden van een gemene muur van elkaar te scheiden? Of kunnen om akoestische redenen enkel soepele, opencellige isolatiematerialen worden gebruikt?

Vakgebied

Terug naar : faq

Om het akoestisch gunstige dubbele wandprincipe optimaal te benutten, moet het isolatiemateriaal tussen de deelwanden soepel en opencellig zijn (bv. minerale wol).  

Wanneer toch stijve isolatieplaten worden gebruikt, moet er een luchtspouw van minstens 2 cm worden aangehouden. Dit om het risico op een harde koppeling tussen de deelwanden te beperken. 

Ter hoogte van een verdiepte fundering met kelder of kruipkelder kan men eventueel wel gebruik maken van stijve isolatieplaten zonder een luchtspouw te voorzien. Zo wordt bij kruipkelders vaak vochtbestendige XPS-isolatie gebruikt zonder dat dit een noemenswaardige invloed heeft op de geluidisolatie tussen de naast elkaar gelegen woongelegenheden.  

Gerelateerde onderwerpen

Meer info