Mag men van start gaan met het metsen van de niet-dragende wanden wanneer de bekisting van de onderliggende draagvloer nog aanwezig is?

Vakgebied

Terug naar : faq

Neen. 

Niet-dragende wanden uit metselwerk mogen niet op de vloer aangebracht worden wanneer de bekisting van of de stutten onder deze vloer nog aanwezig zijn. 

Om scheurvorming in het metselwerk te voorkomen, moet de doorbuiging van de vloer die ontstaat na het plaatsen van de wanden zo klein mogelijk gehouden worden. Het is daarom belangrijk dat de doorbuiging van de vloer ten gevolge van zijn eigengewicht al opgetreden is vooraleer de niet-dragende wanden gemetst worden. 

Meer informatie