Op een dakafdichtingsrol staat de vermelding BROOF (t1). Maar wat betekent dit nu precies?

Vakgebied

Terug naar : faq

De klasse BROOF (t1) geeft de prestatie van een dak bij blootstelling aan een externe brand weer. In nieuwe gebouwen die aan de Basisnormen 'Brand' moeten voldoen, moeten de dakafdichtingen aan deze klasse beantwoorden.

Om deze klasse te kunnen behalen, dient men over te gaan tot een genormaliseerde proef in het laboratorium. Deze klasse is niet van toepassing op het dichtingsmembraan alleen, maar wel op het daksysteem in zijn geheel, rekening houdend met de invloed van de onderliggende lagen (isolatie, dampscherm, draagvloer …) en met hun bevestigingswijze.

Het classificatieverslag van de brandproef of bijlage A van de Technische Goedkeuring (ATG) melden in welke toepassingen de betreffende dakafdichting aan de klasse BROOF (t1) zal beantwoorden. De vermelding BROOF (t1) op een dakafdichtingsrol wil dus niet zeggen dat deze dakafdichting voor alle mogelijke dakopbouwen aan de brandwetgeving zal voldoen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2014/04.06: Brandgedrag van platte daken.

    We geven in dit artikel een antwoord op een aantal vragen over het brandgedrag van platte daken. We steunen hiervoor op de Europese normalisatie en het Koninklijk Besluit 'Basisnormen'.

  • Buildwise-Dossiers 2019/04.03: Brandgedrag van platte daken: ATG's om uit de impasse te geraken.

    De technische goedkeuringen (ATG's) voor dichtingsmembranen werden recentelijk aangepast. Het strekt daarom tot aanbeveling om zich hiernaar te voegen voor wat het brandgedrag van daken betreft.

  • Buildwise-video's 62: Brandgedrag van platte daken, aanpak in de ATG's en voorbeelden.

    Deze webinar vormt een aanvulling op de animatie van het TC Dichtingswerken die de brandeisen voor platte daken toelicht. Na een herhaling van deze eisen verduidelijken we met voorbeelden hoe men in de ATG's van de dakafdichtingen kan nagaan of een dakopbouw tot de klasse Broof(t1) behoort.