Kan er in een badkamer oppervlaktecondensatie optreden tijdens het douchen ondanks de aanwezigheid van een ventilatiesysteem?

Vakgebied

Terug naar : faq

Ja, dat is zeker mogelijk en kan verschillende oorzaken hebben. 

Oppervlaktecondensatie treedt op wanneer warme, vochtige lucht in contact komt met een koud oppervlak (d.w.z. met een temperatuur lager dan de dauwpunttemperatuur). 

In dit geval zullen vooral de hoeveelheid vocht in de lucht en de mate waarin deze afgevoerd wordt een rol spelen. 

In aanwezigheid van een mechanische luchtafvoer moet men er eerst en vooral op toezien dat de luchttoevoer en -afvoer in evenwicht zijn (m.a.w. dat er eenzelfde hoeveelheid verse lucht toegevoerd wordt). Is dit niet zo, dan zal de mechanische ventilator niet optimaal werken. 

Daarnaast moet men ermee rekening houden dat er tijdens het douchen een tijdelijke piek in de relatieve luchtvochtigheid kan optreden. Daarom is het raadzaam om de ruimte ook na de vochtproductie voldoende te ventileren tot er opnieuw een normaal binnenklimaat (30 % < RV < 60 %) bereikt wordt. 

Bij een decentraal ventilatiesysteem kan er in een zekere nalooptijd voorzien worden.